Datasett: Kjørelengder etter kjøretøy- og drivstofftype, fylker

Definisjoner

SSBs kjørelengdestatistikk bygger på en kombinasjon av det sentrale motorvognregisteret og måleravlesninger i forbindelse med periodiske kjøretøykontroller som Statens vegvesen samler inn.

Full tittel

Kjørelengder etter kjøretøy- og drivstofftype, fylker

Identifikasjonsnummer

VikenKjorelengdefylker

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2019-08-19

Analyseenhet

12576: Kjørelengder,

Kilde

SSB statistikkbanktabell 12576

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.