Datasett: Tannhelseresultater i kommuner

Definisjoner

Disse resultater beskriver tannhelsen hos om lag 100 000 undersøkte/behandlede pasienter i Akershus i årene 2013-2017.  
Det var om lag 158 000 personer under tilsyn i Akershus i 2017. I år 2013 var tallet om lag 150 000.

I 2017 hadde Akershus fylkeskommune totalt 276 årsverk i tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten er organisert i fire tannhelsedistrikter (regioner) med 22 ordninære klinikker.

DMFT = 0 betyr at pasienten har ingen hull (karieserfaring).

Significant Caries Index eller SIC-indeksen viser gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring i den tredjedelen av årsgruppen som har mest karies (hull i tennene). Verdens Helseorganisasjon (WHO) har besluttet at denne målingen skal utføres på 12-åringer, og det er satt et globalt måltall for SIC-indeksen på 3 eller lavere for år 2015. SIC kan avdekke en side ved sosiale helseulikheter. I Akershus er målet for SIC-indeksen satt på 2,3.  
Tabellen viser SIC-indeksen også for 15- og 18-åringer.

Full tittel

Tannhelseresultater i kommuner

Identifikasjonsnummer

AFKtannhelsekommuner

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Analysestaben i AFK analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2019-01-07

Notater

Tannhelseresultatene for 5, 12- og 18 åringer er generelt gode i Akershus. 80,8 prosent av alle 5-åringer var uten hull i tennene (DMFT=0).  

62,8 prosent av alle 12-åringer var uten hull (DMFT=0). Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring/hull var 0,8.  

42,6 prosent av alle 15-åringer var uten hull (DMFT=0). Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring/hull var 1,7.

30,6 prosent av alle 18-åringer var uten hull (DMFT=0). Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring/hull var 2,8.   


Kommentarer til SIC-indeksen:
Samlet har Akershus en SIC-indeks på 2,3 for 12 åringer. Dette er samtidig måltallet for AFK. Resultatene viser en mye bedre situasjon enn for eks. i 2013 fordi da hadde både Eidsvoll, Nes og Ås SIC-indeks for 12-åringer som var høyere enn 3. En ytterligere kommentar til SIC-indeksen for 12-åringer er at måltallet i 2017  ble nådd av11 av 22 kommuner i Akershus. Indeksen viser at disse tre kommuner kom dårligst ut: Nannestad (3,3), Ullensaker (3,2) og Eidsvoll (3,0).

Kilde

Akershus fylkeskommune

Relatert materiell

Tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune

Kort om nøkkeltall i tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.