Datasett: Sosialt nettverk, landsdel

Definisjoner

Gjelder personer over 16 år.  

Landsdelene er delt inn slik:  

Oslo og Akershus  
Østlandet ellers: Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark  
Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland  
Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal  
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag  
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

Full tittel

Sosialt nettverk, landsdel

Identifikasjonsnummer

AFKsosialtnettverk

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistikkbanken

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analysestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2016-10-12

Analyseenhet

Sosialt nettverk for personer 16 år og over (prosent),

Kilde

SSB, statistikkbanktabell 09152  

Tallene er fra levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt. Dette er en spørreundersøkelse og reflekterer derfor hva personene i undersøkelsen har svart.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.