Datasett: Sosial kontakt, landsdel og alder

Definisjoner

Gjelder personer over 16 år.  

Landsdelene er delt inn slik:  

Oslo og Akershus  
Østlandet ellers: Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark  
Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland  
Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal  
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag  
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

Full tittel

Sosial kontakt, landsdel og alder

Identifikasjonsnummer

AFKsosialkontaktalder

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistikkbanken

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analysestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2016-10-12

Analyseenhet

Sosial kontakt (prosent),

Kilde

SSB statistikktabell 08282

Tallene er fra levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt. Dette er en spørreundersøkelse og reflekterer derfor hva personene i undersøkelsen har svart.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.