Datasett: Levevaner, fylke og kjønn

Definisjoner

Undersøkelsen er representativ på fylkesnivå.Tall for fylkene er ikke tilgjengelig for tidligere årganger (tall for landsdeler finnes i annen tabell).

Full tittel

Levevaner, fylke og kjønn

Identifikasjonsnummer

AFKlevevanerfylke

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistikkbanken

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analysestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2016-10-12

Analyseenhet

Levevaner,

Kilde

SSB statistikkbanktabell 11277

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.