Datasett: Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md

Definisjoner

Deltagelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 måneder, etter antall ganger. Tall for hele landet og andre landsdeler er tilgjengelig ved å bruke funksjonen "endre utvalg" i nedtrekksmenyen under "landsdel"

Landsdelene er delt inn slik:

Oslo og Akershus
Østlandet ellers: Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark
Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

Gjelder personer over 16 år

Full tittel

Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md

Identifikasjonsnummer

AFKtreningsaktiviteter

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistikkbanken

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analysestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2017-02-14

Notater

SSB har en lignende tabell med tidsserie (2004, 2007 og 2013) uten spesifisering av antall ganger man har deltatt på de ulike aktivitetene (statistikkbanktabell 05784).
Fra 2007 til 2013 var det en sterk økning i andel som har deltatt i styrketrening, en nedgang i andel som har drevet med langrenn/gått skitur og en økning i andelen som har vært på sykkeltur. For de andre aktivitetene er det bare små endringer der aktivitetene er sammenlignbare over tid.

Analyseenhet

Deltakelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 md.,

Kilde

SSB, statistikkbanktabell 10226

Tallene er fra levekårsundersøkelsen om idrett og friluftslivt. Dette er en spørreundersøkelse og reflekterer derfor hva personene i undersøkelsen har svart. Utvalget er landsrepresentativt, men det gis også tall for landsdeler.

Relatert materiell

SSB, levekårsundersøkelsen, idrett og friluftsliv

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.