Datasett: Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter de siste 12 måneder (prosent)

Definisjoner

Deltagelse på ulike treningsaktiviteter siste 12 måneder, etter antall ganger. Tall for hele landet og andre landsdeler er tilgjengelig ved å bruke funksjonen "endre utvalg" i nedtrekksmenyen under "landsdel"  

Landsdelene er delt inn slik:  

Oslo og Akershus  
Østlandet ellers: Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark  
Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland  
Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal  
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag  
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark  

Gjelder personer over 16 år

Full tittel

Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter de siste 12 måneder (prosent)

Identifikasjonsnummer

AFKfriluftslivsaktiviteter

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2018-06-05

Analyseenhet

Deltakelse på ulike friluftslivsaktiviteter siste 12 md. (prosent),

Kilde

SSB, statistikkbanktabell 09118 (levekårsundersøkelsen).

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.