Datasett: Klimagassutslipp fra kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

Definisjoner

Kollektivtrafikk i regi av Ruter i Oslo og Akershus representerer totalt 60 prosent av all kollektivtrafikk i hele Norge. Kollektivtrafikk utføres av ulike operatørselskap etter kontrakt med Ruter. For buss og båt tildeles kontraktene etter anbudskonkurranser med miljøkrav. For T-bane og trikk forhandles årlige kontrakter med tre ulike selskap i Oslo. Ruter har inngått en avtale om få trikk og metro til å benytte strøm med opprinnelsesgaranti for å sikre at det benyttes 100 prosent fornybar energi.  

Tabellen gir informasjon om fire forhold knyttet til klimagassutslipp og energi i Ruter As:

a) Energiforbruk kWh/pr personkilometer
b) Utslipp av fossil karbondioksid, CO2 kg/pr personkilometer
c) Utslipp av nitrogenoksider NOX, g/pr personkilometer.
d) Utslipp av svevestøv fra eksos, PM10 g/pr personkilometer.  

I 2017 hadde 96 prosent av motorer i bussparkern Euro 5 eller 6 standard.  

Målet er at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal kjøres på fornyrbar energi i 2020.  
Bussflåten står i overkant av 90 prosent av Ruters klimagassutslipp. Om lag 44% av bussproduksjonen var fornybar i 2017.

De fleste båtreiser foregår med gassferger. Utlysning av nye kontrakter gjør det mulig å spørre etter mer miljøvennlige løsninger.

Åpningstabellen viser årene 2015-2017 og du finner flere årganger ved å "Endre utvalg" under "Tid".

Full tittel

Klimagassutslipp fra kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

Identifikasjonsnummer

AFKUtslippkollektivtrafikk

Versjon

Dato: 2018-06-18

Notater

Det totale bilde i kollektivtrafikken er at 57 prosent av kollektivreiser i Oslo og Akershus skjer med Tbane, lokaltog og trikk med svært lav miljøpåvirkning.
All skinnegående kollektivtransport i regi av Ruter bruker fornybar elektrisk energi med opprinnelsesgaranti.

Trikken er det mest energieffektive transportmiddelet, med et energiforbruk på 0,12 kWh pr personkilometer.  
Metrovogner har også moderat energiforbruk på 0,14 kWh per personkilometer. Dette er noe lavere enn i 2014.
Energiforbruket i bussen varierer fra  0,20 kWh til 0,28 kWh per personkilometer. Til sammenligning kan en personbil ha et forbruk på 0,25-0,35 kWh per personkilometer, med et gjennomsnittlig belegg på ca 1,7 personer i bilen.  

Hurtigbåtene i Oslo benytter fornybar diesel og har redusert utslipp regnet per personkilometer. Båtene og hurtigbåtene er svært energikrevende, og bruker fra 0,95 til 1,22 kWh regnet per personkilometer. Sammenligningen med landbasert transport er imidlertid ikke "rett frem" ettersom Nesoddbåtens rute fra Nesoddtangen til Aker brygge kan erstatte en mye lenger tur med bil eller buss - rundt Bunnefjorden.  

Regnet i gram per personkilometer er utslippet av fossil CO2 for buss (både bybuss og regionbuss samlet) blitt redusert fra 2008. Reduksjonen varierer noe mellom de ulike transportmidlene. For båttrafikken i Akershus var utslipp av fossilt CO2 høyere i 2017 enn året før, med 0,28 g per personkilometer.  

Ruter har de seneste år redusert det totale utslipp av NOx til tross for en vesentlig økning av busstilbudet. NOx-utslippene tilsvarte 0,13 gram per personkilometer for regionbusser.  

Båttrafikken i Akershus/Nesoddsambandet benytter moderne ferger med gassmotorer.

Kilde

Ruter, Årsrapport 2017

Relatert materiell

Ruter, årsrapporter

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.