Datasett: Uføretrygdede etter alder

Definisjoner

Uførestrygdede i antall og i prosent av befolkningen 18 - 67 år, registrert bosatt i Norge per 31. desember.

Full tittel

Uføretrygdede etter alder

Identifikasjonsnummer

AFKuforetrygdalder

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2018-10-25

Notater

Tabellen inneholder data for Oslo kommune, samt alle kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud, etter alder.

Analyseenhet

Uføretrygdede,

Kilde

SSB, statistikkbanktabell 11715.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.