Datasett: Sosialhjelpsmottakere, nøkkeltall (antall)

Definisjoner

Referansetidspunkt og sum  er antall per 31.12 hvert år.

Full tittel

Sosialhjelpsmottakere, nøkkeltall (antall)

Identifikasjonsnummer

AFKsoshjelpantall

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2018-07-05

Notater

Tabellen innholder foruten Akershus informasjon om Oslo og alle kommuner i Østfold og Buskerud. For mer informasjon om langtidsmottakere av sosialhjelp se SSB statistikkbanktabell 12213.

Analyseenhet

Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten,

Kilde

Statistisk sentralbyrå (SSB), statistikkbanktabell 12210 Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.