Datasett: Registrerte helt arbeidsledige og deltakere på tiltak blant innvandrere og i befolkningen ellers

Definisjoner

Registrerte helt arbeidsledige og deltakere på tiltak blant innvandrer og i befolkningen ellers i aldersgruppen 15-74 år.  

Innvandrer: person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre.  

Helt ledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene.  

Ordinære tiltaksdeltakere er helt ledige som ved opptellingstidspunktet deltar på ordinære tiltak. De ordinære arbeidsmarkedstiltakene omfatter følgende tiltakstyper: Lønnstilskudd, arbeidspraksis, opplæring (AMO-kurs), midlertidige sysselsettingstiltak, samt forsøks- og andre tiltak.

Full tittel

Registrerte helt arbeidsledige og deltakere på tiltak blant innvandrere og i befolkningen ellers

Identifikasjonsnummer

AFKarbledigeinnv

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2018-05-28

Notater

Tabellen inneholder arbeidsledige i prosent av arbeidstyrken og som prosent av bosatte (tillegg til antall personer). Tabellen har også antall personer på arbeidsmarkedstiltak, samt personer på arbeidsmarkedstiltak i prosent av bosatte. I tillegg til dette finnes sumtall for arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak (antall og prosent av bosatte). Alle disse tallene er tilgjengelig via "endre utvalg" i nedtrekksmenyen under "måltall" over tabellen.  

Tabellen inneholder også tall for "hele befolkningen" samt to landgrupper. Disse er tilgjengelige via "endre utvalg" i nedtrekksmenyen under "landbakgrunn"  

Tabellen går tilbake til 2001. Ønsker du å se flere tidspunkt kan dette gjøres ved å bruke "endre utvalg" i nedtrekksmenyen under "tid".
Tilsvarende kan det ved å "endre utvalg" vises tall for hele landet,Oslo, og på kommune og fylkesnivå for Østfold, Akershus og Buskerud.

Analyseenhet

Registrerte helt arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak 15-74 år,

Kilde

SSB, statistikkbanktabell 07115

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.