Datasett: Framskrevet folkemengde

Full tittel

Framskrevet folkemengde

Identifikasjonsnummer

VIKENfram2018

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Analysestab analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2019-07-12

Analyseenhet

11668: Framskrevet folkemengde 1. januar,

Kilde

SSB statistikkbank tabell 11668  

Befolkningsframskrivinger er beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg framover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring. Les om resultater, metoder og forutsetninger i rapporten Befolkningsframskrivingene 2018.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.