Datasett: Registrerte kjøretøy, euroklasser og drivstofftype

Definisjoner

Tabellen viser alle følgende kjøretøy, og personbiler er definert som første valg - i Akershus og Oslo:

Personbiler
Ambulanser
Busser
Varebiler
Kombinerte biler
Lastebiler
Mopeder
Lette motorsykler
Tunge motorsykler
Beltemotorsykler
Traktorer
Motorredskaper

Euroklasser

Full tittel

Registrerte kjøretøy, euroklasser og drivstofftype

Identifikasjonsnummer

AFKregistrertekjoretoydrivstoff

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Analysestaben analysestaben@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2019-08-19

Analyseenhet

Registrerte kjøretøy,

Kilde

SSB statistikkbanktabell 11823

Relatert materiell

SSB Registrerte kjøretøy

SSB artikkel om kjøretøy

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.