Datasett: Bomiljø, egenrapportert

Definisjoner

Landsdelene er delt inn slik:  

Oslo og Akershus  
Sør-Østlandet: Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark  
Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland  
Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal  
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag  
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark

Tilgang til trygt leke- eller rekreasjonsområde: Det finnes et område på minst fem mål som kan brukes til lek eller rekreasjon innen 200 m fra bolig, og det oppfattes som trygt for alle medlemmer av husholdningen å komme til området.

Tilgang til nærturområde: Det finnes et turterreng på minst 200 mål innen 500 m fra boligen.

Område som er trafikkfarlig for små barn: Trafikkforholdene utenfor boligen vurderes slik at en absolutt ikke eller helst ikke bør slippe en femåring ut alene.

Plaget med støv, lukt eller annen forurensning: Har problemer med støv, lukt eller annen forurensning i området rundt boligen på grunn av trafikk, industri eller bedrifter og mener at forurensningen er meget eller noe plagsom.

Plaget av støy i boligen, som kommer utenfra: Har problemer med støy fra naboer eller annen støy utenfra når de oppholder seg inne i boligen og mener denne støyen er meget eller noe plagsom.  

Plaget av støy utenfor boligen: Rapporterer noe eller meget plagsom støy fra gate eller veg, fra fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet når de oppholder seg rett utenfor boligen.

Full tittel

Bomiljø, egenrapportert

Identifikasjonsnummer

AFKbomiljo-v2

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2018-12-13

Analyseenhet

09756: Bomiljø for personer (prosent),

Kilde

SSB statistikkbanktabell 09756

Tall fra levekårsundersøkelsen, boforhold. Dette er en spørreundersøkelse og reflekterer derfor hva personene i undersøkelsen har svart. Utvalget er landsrepresentativt.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.