Datasett: Husholdningstyper og medianinntekt

Definisjoner

I tabellen benyttes medianinntekt - medianinntekten er inntekten til husholdningen som havner "i midten" når man sorterer husholdningsinntektene etter størrelse. Medianinntekt er mer robust enn gjennomsnittsinntekt da det ikke påvirkes av ekstreme enkeltverdier (dvs enkelthusholdninger med ekstremt høye (eller lave) inntekter).  

Som husholdning er regnet alle personer som er fast bosatt i boligen. Statistikken omfatter bare personer i privathusholdninger.  
«Alle husholdninger» teller også observasjoner som ikke telles med i husholdningstypene «aleneboende», «par uten barn», «par med barn 0-17 år» og «enslig mor/far med barn 0-17 år». Par omfatter ektepar, samboerpar og registrerte partnere. Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert.

Full tittel

Husholdningstyper og medianinntekt

Identifikasjonsnummer

AFKinntekthusholdningstype

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akeshus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2018-09-28

Analyseenhet

Inntekt etter skatt,

Kilde

Statistisk sentralbyrå, statistikkbanktabell 06944.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.