Datasett: Husholdningsinntekt etter skatt, kommuner (prosent)

Definisjoner

Som husholdning er regnet alle personer som er fast bosatt i boligen. Statistikken omfatter bare personer i privathusholdninger.

Full tittel

Husholdningsinntekt etter skatt, kommuner (prosent)

Identifikasjonsnummer

AFKinntektetterskatt

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2018-09-28

Notater

Denne tabellen gir en oversikt over inntektsfordelingen i alle kommunene (i Østfold, Akershus og Buskerud) samt Oslo, ved å vise hvor stor andel av husholdningene som har en inntekt som er innenfor hver av de 7 ulike inntektsgruppene definert i tabellen.

Analyseenhet

Husholdninger,

Kilde

Statistisk Sentralbyrå, statistikkbanktabell 07182.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.